MART-TECH
higiena wentylacji
O nasOfertaHigiena wentylacjiNasi klienciReferencjePrzepisyGaleriaAtestyKontakt
Higiena wentylacji


Dlaczego czyszczenie instalacji wentylacyjnych jest tak istotne?

  Można wymienić kilka podstawowych powodów, dla których należy czyścić instalacje wentylacyjne:
- uzyskanie parametrów pracy urządzeń - obłożenie pyłem zmniejsza strumień nawiewanego powietrza,
- wykluczenie lub ograniczenie zagrożenia pożarem i wybuchem
- czysty system wentylacyjny narażony jest na mniejsze obciążenia co owocuje spadkiem zużywanej energii.
- zagwarantowanie w pomieszczeniach warunków korzystnych dla zdrowia, gdyż w zabrudzonych, wilgotnych zakamarkach instalacji wentylacyjnych mają doskonałe warunki bytowania szkodliwe mikroorganizmy.
Wykorzystujemy najskuteczniejszą z metod, jaką jest szczotkowanie mechaniczne.

Głównym założeniem tej metody jest oderwanie pyłu od powierzchni za pomocą szczotki, obracanej  we wnętrzu przewodu przez urządzenie czyszczące, a następnie transport pyłu do filtra za pomocą niskociśnieniowego wentylatora z zestawem filtrów absolutnych ( HEPA ).

Czyszczenie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych składa się z kilku etapów:

  1. Sprawdzenie stanu zanieczyszczenia.

  Stan zanieczyszczenia sprawdzamy za pomocą zdalnie sterowanego  robota  wprowadzonego do kanałów, wyposażonego w kameę cyfrową i własne źródło  światła. Całość monitoringu kanału jest rejestrowana w celach porównawczych.

  1. Wykonanie otworów rewizyjnych.

Otwory rewizyjne wykonywane są zgodnie z zaleceniami Ministra Infrastruktury oraz dostosowane do naszych wymagań sprzętowych.

  1. Czyszczenie.

Czyszczenie odbywa się metodą polegającą na  wprowadzeniu do kanału szczotki na obrotowym giętkim wałku i usunięciu oderwanego od ścianek brudu z kanału za pomocą urządzenia podciśnieniowego. W naszym posiadaniu znajduje się kilka urządzeń czyszczących i podciśnieniowych stosowanych w zależności od przekrojów i stanu zanieczyszczenia. Urządzenia podciśnieniowe wyposażone są w wymienne sekcje filtrujące zanieczyszczone powietrze – włóknina filtrująca, filtr przedwstępny oraz tzw. filtry HEPA o dużej  (99%) skuteczności. Sekcja czyszcząca składająca się z urządzenia czyszczącego oraz  podciśnieniowego czyści jednorazowo do 35 mb kanału.

  1. Sprawdzenie stanu kanałów po czyszczeniu – pkt. 1

  2. Dezynfekcja.

Dezynfekcje przeprowadzamy urządzeniem "Fogger" środkami dopuszczonymi do  stosowania w Polsce przez Państwowy Zakład Higieny. Dezynfekcja jest opcjonalna (na życzenie klienta) i jest przeprowadzana bez dodatkowych opłat.

 

 


 

 Większość osób spędza 80-90% swojego czasu w pomieszczeniach zamkniętych. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę ze strat, jakie mogą być związane ze zwolnieniami chorobowymi pracowników. Oprócz obniżenia wydajności i skuteczności pracy, pociągają one za sobą stratę naprawdę dużych pieniędzy. Wiele badań naukowych wykazało, że zanieczyszczenia pomieszczeń zakładów pracy często pochodzą z instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Ocenia się, że powierzchnia wewnętrzna przewodów wentylacyjnych odpowiada w dzisiejszych budynkach około 10% całkowitej powierzchni podłóg. Podłogi czyszczone są, czyste, odświeżające, bogate w tlen świeże powietrze, czasami nie są czyszczone przez cały okres eksploatacji budynku!

Im bardziej skomplikowany jest system wentylacyjny, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów. Pyły, mikroorganizmy, pozostałości materiałów budowlanych i inne zanieczyszczenia mogą spowodować, że kanały doprowadzające powietrze zamienią się w źródło niebezpiecznych substancji, takich jak grzyby, elementy izolacji, zapachy i cząstki organiczne. Poza problemami zdrowotnymi i higienicznymi, zabrudzenie instalacji wentylacyjnej może powodować zwiększenie zużycia energii, kosztów czyszczenia, podwyższone ryzyko korozji oraz zatkania przepustnic przeciwpożarowych.

W wielu badaniach wykazano, że zagrożenia dla ludzkiego zdrowia są większe w przypadku budynków klimatyzowanych niż pozostałych.
Zanieczyszczenie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może stanowić źródło niebezpiecznych substancji i spowodować pojawienie się różnych symptomów chorobowych u osób znajdujących się w budynku. Wykazano ponadto, że najczęstszym źródłem problemów są nieodpowiednio prowadzone prace konserwacyjne.

Dlatego też każdą instalację należy objąć programem utrzymania jakości, a co za tym idzie poddawać ją okresowej kontroli i czyszczeniu. Elementy poddawane kontroli i konserwacji to zwykle:
- Ujęcia powietrza
- Filtry
- Wentylatory i pasy napędowe
- Komory sprężonego powietrza
- Zwoje grzewcze i chłodnicze
- Nawilżacze
- Przepustnice przeciwpożarowe
- Przepustnice regulacji przepływu
- Łopatki obrotowe
- Izolacja
- Dyfuzory
- Kratki wylotowe
- Przewody wylotowe

 Zazwyczaj decyzję o czyszczeniu instalacji podejmuje się po wykonaniu wizualnej inspekcji stanu czystości wnętrza instalacji. W żadnej dostępnej publikacji nie podano obowiązkowej częstotliwości czyszczenia instalacji, gdyż ze względu na pracę instalacji w bardzo zróżnicowanych warunkach (np. różniących się czystością powietrza zewnętrznego, ilością i skutecznością zamontowanych filtrów powietrza, dbałością o stan instalacji wykazywaną przez pracowników odpowiedzialnych za eksploatację i konserwację), bez wcześniejszej kontroli stanu każdej instalacji nie można odgórnie narzucić terminów czyszczenia. A zatem pojawia się nowe pytanie - kiedy kontrolować stan higieniczny instalacji i w jaki sposób ocenić, czy instalacja jest jeszcze czysta czy już zaliczyć ją należy do instalacji zabrudzonych, podlegających czyszczeniu. Kraje europejskie przyjęły wymagania określone przez normy amerykańskie NADCA (National Air Duct Cleaners Association ) – Stowarzyszenie skupiające firmy zajmujące się czyszczeniem systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Poniższa tabela pokazuje częstotliwości inspekcji w kanałach wentylacyjnych dla poszczególnych kategorii budynków:´
 
O nasOfertaHigiena wentylacjiNasi klienciReferencjePrzepisyGaleriaAtestyKontakt